“Với trí tuệ tuyệt vời và không ai bì kịp”: Ông Trump từng hé lộ gì về 2 tài sản lớn nhất cuộc đời?

Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi tiếng không phải chỉ bởi những trọng trách mà ông gánh vác mà còn nhờ vào những phát ngôn “hùng hồn” về bản thân ông.

Với trí tuệ tuyệt vời và không ai bì kịp: Ông Trump từng hé lộ gì về 2 tài sản lớn nhất cuộc đời? - Ảnh 1.
Với trí tuệ tuyệt vời và không ai bì kịp: Ông Trump từng hé lộ gì về 2 tài sản lớn nhất cuộc đời? - Ảnh 2.
Với trí tuệ tuyệt vời và không ai bì kịp: Ông Trump từng hé lộ gì về 2 tài sản lớn nhất cuộc đời? - Ảnh 3.
Với trí tuệ tuyệt vời và không ai bì kịp: Ông Trump từng hé lộ gì về 2 tài sản lớn nhất cuộc đời? - Ảnh 4.
Với trí tuệ tuyệt vời và không ai bì kịp: Ông Trump từng hé lộ gì về 2 tài sản lớn nhất cuộc đời? - Ảnh 5.
Với trí tuệ tuyệt vời và không ai bì kịp: Ông Trump từng hé lộ gì về 2 tài sản lớn nhất cuộc đời? - Ảnh 6.
Với trí tuệ tuyệt vời và không ai bì kịp: Ông Trump từng hé lộ gì về 2 tài sản lớn nhất cuộc đời? - Ảnh 7.
Với trí tuệ tuyệt vời và không ai bì kịp: Ông Trump từng hé lộ gì về 2 tài sản lớn nhất cuộc đời? - Ảnh 8.
Với trí tuệ tuyệt vời và không ai bì kịp: Ông Trump từng hé lộ gì về 2 tài sản lớn nhất cuộc đời? - Ảnh 9.
Với trí tuệ tuyệt vời và không ai bì kịp: Ông Trump từng hé lộ gì về 2 tài sản lớn nhất cuộc đời? - Ảnh 10.