Những thay đổi về luật di trú đến Úc từ tháng 3 năm 2018

Do DIBP của Úc (Bộ Nhập cư và Biên phòng Biên giới) loại bỏ thị thực 457 vào tháng 3 năm 2018 để thay thế nó bằng TSS mới (Temporary Skills Shortage), thì thị thực của ENS (Employer Nomination Scheme) và RSMS (Regional Sponsored Migration Scheme) cũng sẽ được cải cách, giới hạn tiêu chuẩn đủ điều kiện cho những người xin visa trong tương lai.

Theo thông báo mới của DIBP về những thay đổi này vào ngày 8-10 tháng 11 tại Hội nghị Di cư Quốc gia, thị thực TSS sẽ được thi hành trong hai tuần đầu tiên của tháng 3 năm 2018.

Kết quả hình ảnh cho Những thay đổi về luật di trú đến Úc từ tháng 3 năm 2018

Thị thực TSS sẽ gồm hai loại – STSOL (Danh sách nghề nghiệp ngắn hạn) và MLTSSL (danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung hạn và dài hạn). Các nghề có thể bao gồm trong STSOL là Chuyên gia Quảng cáo, Quản lý Quảng cáo, Quản lý Tài chính, Quản lý Nhân sự, Quản lý Nghiên cứu Quản lý và Phát triển, Quản lý Bán hàng và Tiếp thị và những người khác.

Theo lexology.com, Bộ Việc làm sẽ cập nhật danh sách nghề nghiệp sáu tháng một lần, khi đánh giá tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên, MLTSSL sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào trong bản đánh giá tháng 1 năm 2018 theo Chỉ dẫn của Bộ Lao động.

Mặt khác, nó đang được đề xuất thêm năm nghề vào STSOL và trục xuất bốn ngành nghề từ nó. Các ngành nghề có thể được gỡ bỏ bao gồm Quản lý Nhà ở và Khách sạn, Nhà chung cư, Tư vấn Tuyển dụng và Quản lý Chăm sóc tóc / Làm đẹp.

Với thị thực TSS, một ý kiến cho thấy người xin cấp thị thực có thể thay đổi người sử dụng lao động trong suốt thời gian cấp thị thực.

Trong khi đó, những nghề thuộc STSOL đủ điều kiện để được cấp thị thực hai năm, với kế hoạch duy nhất cho việc gia hạn tại Úc sẽ được thực hiện thêm hai năm nữa. DIBP đã gợi ý rằng nếu áp dụng để gia hạn bên ngoài, hạn chế một lần sẽ không áp dụng được. Các nghề thuộc diện MLTSSL đủ điều kiện để có thị thực bốn năm.

Chỉ có những người làm việc cho MLTSSL sẽ đủ điều kiện để có được một con đường đi đến nơi cư trú vĩnh viễn sau khi hoàn thành ba năm.

Theo phê chuẩn của Quốc hội, người sử dụng lao động sẽ phải trả một khoản phí cho Quỹ Skilling Australia mỗi người mỗi năm từ tháng 3 năm 2018. Nó sẽ yêu cầu các nhà tuyển dụng có doanh thu hàng năm dưới 10 triệu AUD để trả AUD1, 200 mỗi năm. Người sử dụng lao động kiếm được nhiều tiền hơn mức đó sẽ phải trả 800 AUD1 mỗi năm. Nói cách khác, các nhà tuyển dụng đề cử người vào thị thực bốn năm phải nộp bốn lần khoản tiền thuế hàng năm hoàn toàn tại thời điểm đề cử.

Kết quả hình ảnh cho Những thay đổi về luật di trú đến Úc từ tháng 3 năm 2018

Chỉ có khoản phí đào tạo phải được trả bởi các nhà tuyển dụng, những người sẽ được Tài trợ Kinh doanh Tiêu chuẩn trong ít hơn mười hai tháng vào tháng 3 năm 2018. Trong ít hơn một năm, họ sẽ không phải cung cấp bằng chứng đáp ứng các yêu cầu đào tạo.

Trong các nghề thuộc STSOL, điểm tối thiểu là 5 trong IELTS  hoặc bài kiểm tra tương đương, với ít nhất 4,5 trong mỗi phần là cần thiết.Trong các ngành nghề thuộc MLTSSL, trong bài kiểm tra IELTS hoặc tương đương, yêu cầu phải có điểm tối thiểu 5 trong mỗi phần kiểm tra.

Hình ảnh có liên quan

Hai năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với nghề nghiệp cụ thể là cần thiết cho người nộp đơn. Tính linh hoạt sẽ được thực hiện bởi DIBP để đánh giá những gì được áp dụng.

Yêu cầu người sử dụng lao động phải trả cho người nộp đơn mức tạm ứng thu nhập lao động có trình độ chuyên môn và mức lương thị trường được ấn định vào tháng 4 năm 2016 ở mức AUD 53,900.

Nó sẽ được đảm bảo rằng các nhà tuyển dụng sẽ không phân biệt đối xử với người Úc bản địa.

Đối với những người có thị thực 457, DIBP đã thông báo rằng những người đã có hoặc đã nộp đơn xin thị thực 457 vào ngày 18 tháng 4 năm 2017 và dự định nộp đơn thông qua Khu định cư tạm thời để xin thường trú, giới hạn độ tuổi vẫn sẽ là 50 , không có hạn chế đối với nghề nghiệp, nếu ứng viên giữ cùng vị trí và đang làm việc với cùng một chủ nhân với mức 457 của họ và kinh nghiệm làm việc cần thiết của họ sẽ tiếp tục là hai năm.

Đủ điều kiện cho dòng Nhập cảnh trực tiếp ENS Tháng 3 năm 2018 trở đi sẽ chỉ là các nghề trên MLTSSL.

Tháng 3 năm 2018 trở đi, chủ lao động sẽ phải trả khoản phí 5,000 AUD5 mỗi năm cho Quỹ Skilling Australia, nếu họ có doanh thu hàng năm hơn 10 triệu đô la Úc. Các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 10 triệu đô la Úc chỉ phải trả 3000 đô la Úc mỗi năm.

Tất cả những người có thị thực hiện tại 457 cũng cần phải đạt điểm tối thiểu 6 trong mỗi phần của kỳ thi IELTS hoặc bài kiểm tra tương đương. Nó đã được nâng lên từ mức tối thiểu 6 trở lên là 6 và người xin miễn có thể kiếm được thu nhập trên 180.000 AUD.

Ngoài ra, ứng viên cần có ba năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với nghề nghiệp cụ thể từ tháng 3 năm 2018.

Tuổi tối đa cho Direct Entry là 45 vào thời điểm nộp đơn từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Các đương đơn phải dưới 45 tuổi vào thời điểm nộp đơn từ tháng 3 năm 2018.