Nghiên cứu mới của Hoa Kỳ: Ngôi nhà từ trường bay lên không trung khi có động đất

Chúng ta không thể ngăn chặn động đất nhưng có thể làm giảm hậu quả mà động đất gây ra cho con người. Công ty Arxpax của Mỹ đã đầu tư vào xây dựng và phát triển mô hình nhà bay từ trường, để giảm thiểu những tác động của động đất đối với các ngôi nhà.

▼ Khi có trận động đất từ cấp 8 trở lên thì những ngôi nhà có thể bị phá hủy và hư hại. Để giảm thiểu tình trạng này nhiều quốc gia đã nghĩ đến phương pháp xây nền móng tách biệt. Khi có động đất phát sinh, nền móng của ngôi nhà sẽ rung lắc nhưng có thể giảm thiểu khả năng sụp xuống của ngôi nhà. Nhưng cách này vẫn chưa giảm thiểu hoàn toàn những thiệt hại do động đất gây ra.

▼ Nhà từ trường do Arxpax phát triển tiên tiến hơn so với nhà có nền móng riêng biệt. Khi trận động đất xảy ra, ngôi nhà sẽ tách ra khỏi mặt đất và lơ lửng trong không trung.

▼Loại nhà này không phải lúc nào cũng ở trạng thái lơ lửng. Thông thường nó giống như một ngôi nhà bình thường, nhưng nó được trang bị thêm thiết bị nâng từ trường mới nhất và hệ thống cảnh báo động đất vào nền móng. Khi một trận động đất xảy ra, một báo động sẽ được kích hoạt và ngôi nhà sẽ có thể bay lên và lơ lửng ở trong không khí khoảng 2 phút.

▼Chúng ta cùng xem những mô tả về thiết kế này nhé: