Ngân sách Mỹ có thể thâm hụt 1.000 tỷ USD trong 4 năm tới

Đề xuất ngân sách của Tổng thống Donald Trump ước tính thâm hụt ngân sách Mỹ năm nay là hơn 1.000 tỷ USD và duy trì mức đó cho đến năm 2022.

Đề xuất ngân sách năm 2020 của Tổng thống Donald Trump ước tính thâm hụt của Mỹ năm 2019 và 2020 là 1.100 tỷ USD. Con số này giảm còn 1.070 tỷ USD vào năm 2021 và 1.050 tỷ USD vào năm 2022, sau đó tiếp tục giảm cho đến năm 2029.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, thâm hụt ngân sách đã tăng 77% trong 4 tháng đầu năm tài khóa 2019, bắt đầu từ tháng 9/2018.

Thâm hụt ngân sách tăng trái ngược với gói cắt giảm thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2018 nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế. Kế hoạch chi tiêu ngân sách của Nhà Trắng sẽ gặp sự giám sát chặt chẽ từ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ hồi tháng 1 dự báo tình trạng thâm hụt ngân sách 1.000 tỷ USD kéo dài đến năm 2022, dài hơn so với ước tính đến năm 2020 trước đó, trong bối cảnh chi cứu trợ thiên tai thấp.

Cơ quan này nhận định tăng trưởng kinh tế những năm tới thấp do ảnh hưởng từ chính sách cắt giảm thuế và tăng chi tiêu phai nhạt dần.

Đề xuất ngân sách mà ông Trump đưa ra ngay sau khi nhậm chức năm 2017 dự báo thâm hụt thấp hơn nhiều. Theo đó, thâm hụt ngân sách năm tài khóa 2022 chỉ là 442 tỷ USD.