Little Saigon hỗ trợ khai thuế miễn phí cho cư dân

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cùng cơ quan bất vụ lợi United Way và Coastline Community College sẽ tổ chức một buổi hỗ trợ khai thuế miễn phí cho các gia đình cư dân California có thu nhập cả năm thấp hơn $60,000 vào lúc 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều Thứ Sáu, 5 Tháng Tư, 2019, tại Coastline Community College, 12901 Euclid St., 1st Floor, Garden Grove, CA 92840.

Cư dân của California ít nhất nửa năm trong năm khai thuế 2018, có số an sinh xã hội hợp lệ, làm việc cho một chủ lao động hoặc tự làm chủ trong suốt năm 2018 và thu nhập của gia đình thấp hơn $60,000, có thể được hỗ trợ khai thuế miễn phí. Khi đi khai thuế cư dân cần đem theo các giấy tờ sau đây:

-Giấy tờ tùy thân có hình.

-Thẻ An Sinh Xã Hội còn hiệu lực của người đóng thuế, người hôn phối và người trực thuộc.

-Các tờ kê khai tiền lương và lợi tức, Mẫu W-2, W-2G, 1099-R, từ mọi hãng sở.

-Một bản khai thuế liên bang và tiểu bang của năm vừa qua (nếu có).

-Số account ngân hàng để có thể nhận tiền hoàn thuế.

-Đối với tờ khai thuế chung, cả hai vợ chồng phải có mặt để ký vào các mẫu đơn yêu cầu.

Cư dân California có nhu cầu hỗ trợ khai thuế miễn phí có thể liên lạc với OC United Way, số điện thoại 888-434-8248 để biết mình có đủ điều kiện hay không và lấy hẹn.

Cư dân cũng có thể gọi cho văn phòng địa hạt của Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg qua số điện thoại (714) 741-1034 để biết thêm chi tiết.

Ông Tom Umberg lần đầu tiên đắc cử chức thượng nghị sĩ Địa Hạt 34 vào năm 2018. Trước đây, ông từng đại diện một phần Địa Hạt 34 khi là dân biểu từ năm 1990-1994; và từ năm 2004-2006, ông cũng từng được cựu Tổng Thống Bill Clinton đề cử chức “Deputy Drug Czar” trong một cơ quan chuyên phòng chống nạn buôn thuốc gây nghiện.

Để biết thêm thông tin về khai thuế, xem tại trang mạng https://caleitc4me.org/top-questions-earned-income-tax-credit/