Google kêu gọi Chính phủ Úc “Sửa đổi chính sách di cư cho lao động có tay nghề”

Google đã chỉ trích mạnh mẽ sự thay đổi của chính phủ Úc đối với thị thực di cư lành nghề và nói rằng họ đã buộc phải sửa đổi kế hoạch tuyển dụng tại Úc .

Việc Google đưa ra lời tư vấn công khai của chính phủ về Chiến lược Kinh tế Số đã được công bố gần đây. Sự đáp ứng của những người khổng lồ về  kỹ năng di chuyển  trong các mối quan tâm của nhiều công ty công nghệ và khởi nghiệp ở Úc trong những tháng gần đây – làm thế nào sẽ có thể tuyển dụng những người lao động tài năng với những kỹ năng quan trọng về kinh doanh họ cần mà không có Visa 457 ?

Quan điểm của Google là gì?

Google_Mountain_View_California _-_ panoramio.jpg

Vào tháng 4 năm ngoái, chính phủ đã đột ngột thông báo rằng nó sẽ bỏ Visa 457 và thay thế  bằng visa TSS mới, với ít nghề nghiệp đủ tiêu chuẩn hơn và không có con đường để định cư lâu dài.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp  và một số tổ chức Úc và toàn cầu có ảnh hưởng nhanh chóng lên tiếng chống lại sự thay đổi di cư có tay nghề. Nhiều tổ chức, bao gồm cả Google, đã có cơ hội trình bày quan điểm của mình cho cuộc tham vấn cộng đồng của chính phủ về Chiến lược Kinh tế kỹ thuật số được đưa ra vào tháng 9 năm 2017.

Bản trình bày của Google kêu gọi chính phủ “sửa” chính sách di cư và “đảm bảo người dân Úc được tiếp cận các kỹ năng họ cần cho công việc trong tương lai”.

“Lực lượng lao động Australia của chúng tôi đã phát triển từ một số ít người trong một căn hộ ở Sydney trong năm 2002 đến hơn 1.300 người vào năm 2017, bao gồm một trong những lực lượng lao động khoa học máy tính lớn nhất của Úc.

Nó vẫn tiếp tục: “Phần lớn lực lượng lao động của Google ở ​​Úc là Úc, tuy nhiên, những kỹ năng mà họ cần để thích nghi trong giai đoạn thay đổi công nghệ nhanh chóng thường đến từ nước ngoài. Tương tự như vậy, kỹ năng kỹ thuật số mà nhân viên Google mang lại từ nước ngoài hoặc phát triển ở Úc được chuyển sang công nhân trong các doanh nghiệp Úc mà nhân viên của Google hợp tác khi phát triển các giải pháp công nghệ.

“Do những thay đổi của chính phủ đối với hệ thống thị thực di cư lành nghề của Úc vào năm 2017, Google Úc đã phải sửa đổi kế hoạch tuyển dụng của Úc. Các kỹ năng quan trọng về kinh doanh đã được loại trừ khỏi các loại thị thực dài hạn cần thiết để thu hút công nhân có kiến ​​thức và kinh nghiệm cần thiết để đào tạo nhân viên trẻ Úc. ”

Google nổi bật Quản lý sản phẩm, “những người cần công nghệ phần mềm cấp cao, quản lý dự án và kỹ năng lãnh đạo cho mọi người” cùng với các chuyên gia về trải nghiệm người dùng (UX) và các giải pháp kỹ thuật và quản trị hệ thống có kinh nghiệm trong các sản phẩm và hệ thống độc quyền.

Hệ thống thị thực cho lao động có tay nghề của Úc ‘không cạnh tranh so với các công ty toàn cầu’

Kết quả hình ảnh cho Skilled Migration nghĩa

Google tin rằng hệ thống thị thực hiện tại của Úc không thừa nhận giá trị của kiến ​​thức đúng đắn và “những lỗ hổng trong các doanh nghiệp đang thay đổi nhanh chóng trong các lĩnh vực kỹ năng hiện có của ANZSCO”.

Họ cũng tuyên bố rằng hệ thống thị thực có tay nghề của Úc không cung cấp sự chắc chắn lâu dài cần thiết để thu hút nhân công từ nước ngoài với các kỹ năng cần thiết để phát triển và đào tạo lực lượng lao động Úc cạnh tranh toàn cầu.

“Nhiều công nhân có kỹ năng Úc cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi kinh tế có gia đình. Việc rút khỏi một gia đình để di chuyển trên khắp thế giới là một quyết định quan trọng và mặc dù Úc có mức sống cao, nhưng chương trình thị thực hiện tại của quốc gia không cung cấp sự ổn định cho người lao động cao cấp với gia đình và trẻ em nếu vai trò của họ rơi vào một kỹ năng ngắn hạn , “Google nói.

Việc đệ trình tiếp tục: “Điều này làm cho việc tuyển dụng lao động trở nên khó khăn và có nghĩa là những vai trò cần thiết cho hoạt động kinh doanh của Google khó hơn ở Úc so với các trung tâm khác trong khu vực. Công việc của tương lai ở Úc đang bị đe doạ trừ khi tiếp tục tiếp cận với những công nhân lành nghề có thể được duy trì. ”

Những lo ngại tương tự đã được lặp lại bởi các doanh nghiệp Úc và quốc tế và các cộng đồng vốn khởi đầu và liên doanh  đang phát triển nhanh chóng của Australia .

Nhóm khởi nghiệp quốc gia, StartupAUS đã đề xuất các cải cách lớn đối với các thị thực có tay nghề trong Báo cáo Crossroads năm 2017 . Họ cho biết thiếu nhân tài ở địa phương và những khó khăn thu hút nhân công ở nước ngoài là “yếu tố lớn nhất giữ các công ty Úc khởi nghiệp trở lại” và kêu gọi chính phủ mở rộng danh sách các nghề đủ tiêu chuẩn cho thị thực được tài trợ bởi nhà tuyển dụng và giới thiệu thêm các tuyến đường đến thường trú.

Nguồn: innovationaus.com